Privacy Beleid

Privacy Beleid

 

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Verkerk Modelbouw v.o.f
Website: https://www.verkerk-modelbouw.nl/
Inschrijfnummer KvK: 28117346
BTW-nummer:

 2. E-mailadres

Uw e-mail adres, door u op onze klantenkaart geregistreerd, dient volgend kader en reden.

A: Het verzenden van door u aangevraagde informatie.                                                                

B: Het u doen toekomen van een door u aangevraagde aanbieding/offerte.                                   

C: Het verzenden van een opdracht bevestiging ( gegenereerd door onze Onlineshop ).                   

D: Het verzenden van verzend bevestigingen automatisch gegenereerd door de Post.NL module.                                       

E: Een passende redenen voor onderlinge correspondentie zoals garantie of technisch ondersteuning, navraag en of toelichting op nieuwsbrieven van Verkerk Modelbouw indien deze keuze door u is aangevinkt op uw klantenkaart.                                                                                                                         

F: Uw e-mail adres wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor vooraf geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor:                                                                                

A: Het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.                                                                  

B: Voor het verzenden van uw bestelling.                                                                                                  

C: voor het verzenden van na leveringen of garantie kwesties.   

 4. Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen binnen ons gesloten kantoor systeem, Onze software is niet toegankelijk voor ongeautoriseerd personeel.  Uw overige persoonsgegevens dienen voor interne administratieve doeleinden, middels gegevens verwerking

1. de gegevensverwerking is noodzakelijk voor:

A: De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst.
B: De goede en correcte invulling van onze ondernemende taak en fiscale verplichtingen t.a.v BTW afdrachten, journaal, grootboek etc…
C: De behartiging van ons gerechtvaardigd intern belang ten aanzien van verkoop registraties, verbetering van verkoop strategie,  of opstellen van aanbiedingen op onze website.
D: Door een gesloten overeenkomst geeft u toestemming voor de verwerking van,  het verzamelen van, en toepassen van uw gegevens met recht op uw data portabiliteit’

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan voor de boekhouding noodzakelijk.

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties, personen,  instanties, verenigingen of anderzijds

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

A:. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
B: Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

8. Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria

A: Op onze website, en dus de  pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde en  gecodeerde HTTPS;// verbinding.
B: Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
d. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.


9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers ( na controle legitimiteit) van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd, Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

A:. Op het volgende telefoonnummer:
B:. Op het volgende adres:

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

11. Combinatie Algemene Voorwaarden.

Verkerk Modelbouw hanteert Algemene Voorwaarden.

Deze voorwaarden kunnen regels in dit privacy beleid doorkruisen. Per definitie stellen wij dat dit document dient  ter invulling en toepassing van de nieuwe wet ( AVG) Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

: Het verzenden van door u aangevraagde informatie.                                                                 B: Het u doen toekomen van een door u aangevraagde aanbieding/offerte.                                    C: Het verzenden van een opdracht bevestiging ( gegenereerd door onze Onlineshop ).                    D: Het verzenden van verzend bevestigingen automatisch gegenereerd door de Post.NL module.                                       E: Een passende redenen voor onderlinge correspondentie zoals garantie of technisch ondersteuning, navraag en of toelichting op nieuwsbrieven van Verkerk Modelbouw indien deze keuze door u is aangevinkt op uw klantenkaart.                                                                                                                         F: Uw e-mail adres wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor vooraf geen toestemming heeft verleend.

NL8183.52.